TISZTESSÉGES ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

VÁLLALATI ÜGYFELEK, BESZÁLLÍTÓK és EGYÉB ÜZLETI PARTNEREK SZÁMÁRA

Utolsó frissítés: [2018.05.22.]

1. BEVEZETŐ

A jelen tisztességes adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) célja, hogy tájékoztassuk Önt arról, a Van Genechten Packaging mint adatkezelő („mi” és a megfelelő ragozott névmás alkalmazása) hogyan kezeli az Ön személyes adatait, valamint az általunk a megfelelő védelem biztosításához alkalmazott intézkedésekről és folyamatokról. A fenti információk megadása a 2016/679 sz. Általános Adatvédelmi Rendelet („GDPR”) egyik követelménye.

A jelen – általunk időről időre módosítható – tájékoztató nem hoz létre szerződéses kapcsolatot Ön és mi közöttünk.

2. JOGSZERŰ ADATKEZELÉS

Az Ön személyes adatait kizárólag akkor kezeljük, ha:

(a) Ön ehhez hozzájárulását adta;

(b) az adatkezelésre ahhoz van szükség, hogy termékeinket vagy szolgáltatásainkat Önnek/az Ön megbízójának leszállítsuk ill. teljesítsük;

(c) az adatkezelésre ahhoz van szükség, hogy eleget tegyünk az Ön/az Ön megbízója kérésének;

(d) az adatkezelésre ahhoz van szükség, hogy kapcsolatot tartsunk Önnel /az Ön megbízójával;

(e) az adatkezelésre jogi és szabályozási kötelezettségeink teljesítéséhez van szükség.

Az (a) pontban említett esetben hozzájárulását az alábbi 12. pontban foglalt kéréssel bármikor visszavonhatja.

3. MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT GYŰJTÜNK ÖNRŐL?

3.1 Az Önre vonatkozó alábbi típusú személyes adatokat kezeljük:

(a) az Ön neve, e-mail címe és egyéb kapcsolattartási adatai;

(b) az Ön munkaviszonyban betöltött szerepe, pozíciója és/vagy munkaköre;

(c) az Ön által leginkább kedvelt típusú marketing események vagy anyagok részletei;

(d) az Ön helyiségekhez, rendszerekhez, weboldalakhoz való hozzáférésének részletei; valamint

(e) az Ön üzenetei, visszajelzései vagy a felmérésekben és kérdőívekben való részvétele.

3.2 Egyes esetekben kötelező lehet az Ön személyes adatainak megadása ahhoz, hogy irányítani tudjuk üzleti tevékenységünket és működésünket, kapcsolatot tartsunk Önnel/az Ön megbízójával, hogy Önnek/az Ön megbízójának termékeinket vagy szolgáltatásainkat leszállítsuk ill. teljesítsük, illetve jogi és szabályozási kötelezettségeinknek eleget tegyünk. Amennyiben Ön nem adja meg személyes adatait, előfordulhat, hogy nem leszünk képesek kapcsolatot tartani Önnel/az Ön megbízójával ill. Önnek/az Ön megbízójának termékeinket vagy szolgáltatásainkat leszállítani ill. teljesíteni.
3.3 Mindent megteszünk az általunk tárolt személyes adatok pontosságának és teljességének fenntartásához, és annak érdekében, hogy az Ön összes személyes adata naprakész legyen. Ugyanakkor Ön jelentős segítséget tud nyújtani nekünk, ha azonnal kapcsolatba lép velünk, ha bármilyen változás történik személyes adataiban, vagy ha tudomást szerez arról, hogy Önre vonatkozóan pontatlan személyes adatokkal rendelkezünk (lásd az alábbi 9. pontot). Nem vállalunk felelősséget az Ön által megadott pontatlan, hiteltelen, hibás vagy hiányos személyes adatokból származó bármilyen kárért.

4. HOGYAN GYŰJTJÜK A SZEMÉLYES ADATOKAT?

Rendszerint az Ön/az Ön megbízója által velünk fenntartott kapcsolat során az Ön/az Ön megbízója által megadott információkból szerezzük az Ön személyes adatait. Ez jellemzően akkor történik, amikor Ön/az Ön megbízója e-maileket és egyéb leveleket, névjegyeket, és olyan űrlapokat és dokumentumokat küld nekünk, melyeket akkor használunk, amikor az Ön/Ön megbízója feliratkozik marketing vagy piaci adatokról szóló híreink listáira, amikor Ön meg van nevezve a megbízója nevében kereskedésre felhatalmazott személyként, amikor a feliratkozási adatokat Ön/az Ön megbízója a termékeink vagy szolgáltatásaink bármelyikéhez való hozzáféréshez felhasználja akár a saját nevében, akár az Ön megbízója nevében.

Az Ön személyes adatait a csoportunk vállalataitól és a kormányzati szervek nyilvántartásaiból is beszerezhetjük.

5. HOGYAN HASZNÁLJUK FEL A SZEMÉLYES ADATOKAT?

Az Ön személyes adatait az Önnel/az Ön megbízójával fenntartott kapcsolatunk kezelésével és az Önnek/az Ön megbízójának történő termék- és szolgáltatásnyújtással kapcsolatban kezeljük abból a célból, hogy:

(a) Önnek/az Ön megbízójának a kért termékeket vagy szolgáltatásokat teljesítsük;

(b) az Ön/az Ön megbízójának nekünk küldött vagy posztolt üzeneteire válaszoljunk;

(c) reklám- és marketing anyagokat bocsássunk az Ön/az Ön megbízójának rendelkezésére azon termékeinkről és szolgáltatásainkról, amelyek véleményünk szerint Önt/az Ön megbízóját érdekelhetik;

(d) termékválasztékunkat, szolgáltatásainkat, üzleteinket, informatikai rendszereinket és weboldalainkat kezeljük, fejlesszük és tökéletesítsük;

(e) a jogszabályok, valamint szabályzataink és normáink betartását figyelemmel kísérjük és értékeljük;

(f) jogi és szabályozási kötelezettségeinknek és kéréseinknek eleget tegyünk bárhol a világon, ideértve a nemzeti és nemzetközi szabályozói szerveknek való jelentéstételt és/vagy az azok által végzett ellenőrzést;

(g) pénzmosási, pénzügyi és hitelellenőrzéseket végezzünk, valamint megelőzzük és felderítsük a csalásokat és bűncselekményeket;

(h) adminisztrációs célokat teljesítsünk rendszereink, helyiségeink, platformjaink, valamint weboldalaink és applikációink biztonságával és hozzáférésével kapcsolatban;

(i) betartsuk a bírósági határozatokat, valamint törvényes jogainkat gyakoroljuk és/vagy megvédjük;

(j) minden egyéb jogos üzleti célt teljesítsünk; valamint

(k) az alkalmazandó jog vagy rendelkezés által megengedett vagy előírt egyéb célt teljesítsünk.

6. A SZEMÉLYES ADATOK NEMZETKÖZI TOVÁBBÍTÁSA

Az Ön személyes adatai továbbíthatók egy az Európai Gazdasági Térségen („EEA”) kívüli országba vagy területre (ideértve az itt hozzáférhető vagy tárolt adatokat), ideértve azokat az országokat, melynek jogszabályai nem biztosítják a személyes adatok ugyanolyan szintű védelmét, mint amelyet azok az EU-n belül élveznek. Az Ön személyes adatait megoszthatjuk csoportunk EU-n kívüli vállalataival, ideértve Oroszországot. Gondoskodunk arról, hogy minden ilyen nemzetközi adattovábbítás a GDPR által előírt megfelelő vagy alkalmas garanciákkal történjen.

7. MIKOR KÖZÖLHETJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

Az Ön személyes adatait nem adjuk el, nem adjuk bérbe ill. nem kereskedünk azokkal sem most, sem a jövőben. Az Ön személyes adatait kizárólag az alábbi címzettekkel közöljük:

(a) a csoportunk vállalatai;

(b) olyan harmadik személyek, akik az Ön személyes adatait a nevünkben kezelik (például rendszerszolgáltatóink, ideértve a felhőszolgáltatókat);

(c) olyan harmadik személyek, akik az Ön személyes adatait a saját nevükben kezelik úgy, hogy a nevünkben nyújtanak szolgáltatást Önnek vagy az Ön megbízójának (például beszállítóink);

(d) a pénzmosás-ellenőrzési, hitelkockázat-csökkentési és egyéb csalások és bűncselekmények megelőzésének célját szolgáló szolgáltatásokat nyújtó vállalatok és az olyan vállalatok, melyek hasonló szolgáltatásokat nyújtanak, ideértve az olyan pénzintézeteket, hitelreferencia ügynökségeket és szabályozói szerveket, melyekkel ilyen információkat megosztunk;

(e) bármely harmadik személy, akinek jogaink vagy kötelezettségeink bármelyikét átengedjük vagy megújítjuk;

(f) bármely leendő vevő, amennyiben üzletünk vagy eszközeink bármelyikét értékesítjük; valamint

(g) bármely kormányzat, szabályozó hatóság, bűnüldöző vagy tőzsdehatóság vagy bíróság, ha ezt az alkalmazandó jog vagy rendelkezés előírja vagy ez azok kérésére történik.

8. HOGYAN VÉDJÜK MEG AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

Elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak biztonságossá tétele és védelme iránt, valamint megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtunk végre és tartunk fenn az Ön személyes adatainak a véletlenszerű vagy jogosulatlan megsemmisítéssel, elvesztésével, megváltoztatásával, közlésével vagy az azokhoz való hozzáféréssel szembeni védelméhez megfelelő adatbiztonsági szint biztosítása érdekében.

9. AZ ÖN ÁLTALUNK GYŰJTÖTT SZEMÉLYES ADATAIRA VONATKOZÓ JOGAI

9.1 Amennyiben Ön:

(a) személyes adatait aktualizálni, módosítani, törölni szeretné vagy másolatot szeretne kapni az Ön általunk tárolt személyes adatairól;

vagy

(b) korlátoz vagy megakadályoz bennünket abban, hogy az Ön általunk tárolt személyes adatait felhasználjuk, ezt az alábbi 12. pontban foglaltak szerinti kapcsolatfelvétel során kérheti.

9.2 A fenti esetek bármelyikében kérhetjük, hogy személyazonosságát egy érvényes azonosítási eszköz másolatával igazolhatja, lehetővé téve számunkra, hogy biztonsági kötelezettségeinknek eleget tegyünk és megelőzzük az adatok jogosulatlan közlését.

10. MENNYI IDEIG TÁROLJUK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?
Az Ön személyes adatait az adatgyűjtés célját képező cél teljesítéséhez vagy a jogi, szabályozói vagy belpolitikai követelmények betartásához szükséges ideig tároljuk.

11. HOGYAN AKTUALIZÁLJUK VAGY MÓDOSÍTJUK A JELEN TISZTESSÉGES ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓT?

A jelen tájékoztató részeit módosíthatjuk vagy aktualizálhatjuk annak érdekében, hogy továbbra is betarthassuk az alkalmazandó jogszabályokat és rendelkezéseket általunk vagy a belső gyakorlataink aktualizálását követően. Ez a jelen tájékoztató aktualizálásával történik, melyet az Ön rendelkezésére bocsátunk. Nem feltétlenül tájékoztatjuk Önt az ilyen módosításról. Ezért kérjük, gondoskodjon arról, hogy rendszeresen ellenőrizze a jelen tájékoztatót vangenechten.com vállalati honlapunkon, hogy teljesen tisztában legyen minden módosítással vagy frissítéssel.

12. HOGYAN LÉPHET KAPCSOLATBA VELÜNK?

Ha bármilyen kérdése van a jelen tájékoztató tartalmáról vagy az Ön személyes adatairól, vagy kérést szeretne benyújtani személyes adataival kapcsolatban, kérjük, az alábbi adatok felhasználásával lépjen kapcsolatba velünk:

E-mail: gdpr@vangenechten.com
Postai úton: Data Protection Compliance Manager (adatvédelmi compliance vezető)

Van Genechten Packaging
Raadsherenstraat 2
2300 Turnhout – Belgium.

Telefon: +32 14 403 640

 

 

Ahhoz, hogy a legjobb élményt nyújthassuk Önnek weboldalunkon, sütiket használunk.

Ha weboldalunkat tovább használja, hozzájárul a sütik használatához. Süti és adatvédelmi szabályzatunkról bővebben itt olvashat.

X