Produktu un procesu risku pārvaldība

Mēs palīdzam aizsargāt patērētāju veselību un drošību, piemērojot visaugstākos nozares standartus, lai novērstu mūsu iepakojumu materiālu jebkāda veida piesārņojumu, rīkojoties šādi:

  • izmantojot kvalitatīvi izstrādātus un uzturētus ražotņu standartus
  • izmantojot procesu risku novērtēšanas procedūru saskaņā ar FMEA
  • izmantojot kopīgi ar klientiem izstrādātas produktu risku novērtēšanas procedūras