Mūsu uzņēmējdarbības pamatā — veselība un drošība

VGP vadība atbalsta un veicina darbības, lai neradītu kaitējumu darbiniekiem un viņu īpašumam. Lai to panāktu, mēs nodrošinām atbilstību un ievērojam visas normatīvās prasības, kā arī garantējam visaugstākos iespējamos drošības standartus. Līdz minimumam ir ierobežoti ugunsgrēka, būtisku bojājumu, traumu, arodslimību un kriminālpārkāpumu izraisītu zaudējumu riski.