PAZIŅOJUMS PAR GODĪGU APSTRĀDI

KORPORATĪVIEM KLIENTIEM, PIEGĀDĀTĀJIEM un CITIEM DARĪJUMU PARTNERIEM

Pēdējoreiz atjaunināts: [22/05/2018]

1. IEVADS

Šī paziņojuma par godīgu apstrādi mērķis („Paziņojums”) ir informēt Jūs, kā Van Genechten Packaging („mēs”, „mūs” un „mūsu”) apstrādās Jūsu personas datus kā datu kontrolieris, un par pasākumiem un procesiem, kurus esam ieviesuši, lai nodrošinātu to atbilstošu aizsardzību. Šādas informācijas sniegšana ir viena no Vispārējās datu aizsardzības regulas prasībām 2016/679 („VDAR”).

Šis paziņojums neveido nekādas līgumiskas attiecības starp Jums un mums, un mēs to laiku pa laikam varam labot.

2. LIKUMĪGA APSTRĀDE

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai:

(a) ja Jūs esat devis savu piekrišanu;

(b) ja apstrāde ir nepieciešama, lai sniegtu mūsu produktu vai pakalpojumu Jums/Jūsu uzņēmumam;

(c) ja apstrāde ir nepieciešama, lai atbildētu uz Jūsu/Jūsu uzņēmuma pieprasījumu;

(d) ja apstrāde ir nepieciešama, lai uzturētu attiecības ar Jums/Jūsu uzņēmumu;

(e) ja apstrāde ir nepieciešama, lai ievērotu mūsu tiesiskās un normatīvās saistības

Attiecībā uz apakšpunktu (a), Jūs varat atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā, iesniedzot pieprasījumu, kā minēts zemāk 12. punktā.

3. KĀDUS PERSONAS DATUS MĒS PAR JUMS APKOPOJAM

3.1 Mēs apstrādājam šādus Jūsu personas datu veidus:

(a) Jūsu vārds, e-pasta adrese un cita kontaktinformācija;

(b) Jūsu loma, amats un/vai amata nosaukums Jūsu darbavietā;

(c) Sīkāku informāciju par Jūsu izvēlētajiem mārketinga pasākumu vai materiālu veidiem;

(d) Sīkāku informāciju par Jūsu piekļuvi mūsu telpām, sistēmām, tīmekļa vietnēm; un

(e) Jūsu ziņojumus, atsauksmes vai ieguldījumu aptaujās un anketās.

3.2 Iespējams, Jums būs obligāti mums jāiesniedz personas dati par sevi, lai mēs varētu pārvaldīt savu uzņēmējdarbību, lai uzturētu attiecības ar Jums/Jūsu darba devēju, lai sniegtu mūsu produktus vai pakalpojumus Jums/Jūsu darba devējam vai lai ievērotu mūsu tiesiskās un reglamentējošās saistības. Ja Jūs nesniedzat savus personas datus, mums var nebūt iespēja uzturēt attiecības ar Jums/Jūsu darba devēju vai sniegt mūsu produktus vai pakalpojumus Jums/Jūsu darba devējam.
3.3 Mēs darām visu iespējamo, lai uzturētu Jūsu personas datus, kurus mēs uzglabājam, precizitāti un pilnīgumu, un nodrošinām, lai visi Jūsu personas dati būtu atjaunināti. Tomēr Jūs varat mums ievērojami palīdzēt, nekavējoties ar mums sazinoties, ja Jūs personas datos ir kādas izmaiņas vai ja Jūs pamanāt, ka mums ir neprecīza informācija par Jums (lūdzu skatīt 9. sadaļu zemāk). Mēs neuzņemsimies atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas būs radušies no neprecīziem, nepatiesiem, nepietiekamiem vai nepilnīgiem personas datiem, kurus Jūs būsiet mums snieguši.

4. KĀ MĒS APKOPOJAM PERSONAS DATUS

Mēs parasti apkopojam Jūsu personas datus no informācijas, kuru Jūs/Jūsu darba devējs iesniedz Jūsu/Jūsu darba devēja attiecību laikā ar mums. Tas parasti notiek, kad Jūs/Jūsu darba devējs sūta mums e-pastus un citu korespondenci, vizītkartes, veidlapas un citus dokumentus, kas tiek izmantoti, kad Jūs/Jūsu darba devējs pierakstās mūsu mārketinga vai tirgus informācijas jaunumu sarakstiem, kad Jūs esat kā pilnvarota persona, kam ir tiesības darboties sava darba devēja vārdā, reģistrēšanās informācija, kuru Jūs/Jūsu darba devējs izmanto, lai piekļūtu mūsu produktiem un pakalpojumiem, vai nu savā vārdā, vai sava darba devēja vārdā.

Mēs varam arī apkopot Jūsu personas datus no mūsu grupas uzņēmumiem un valsts aģentūru ierakstiem.

5. KĀ MĒS IZMANTOJAM PERSONAS DATUS

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus saistībā ar mūsu savstarpējo attiecību uzturēšanu ar Jums/Jūsu darba devēju un mūsu produktu un pakalpojumu sniegšanu Jums/Jūsu darba devējam šādiem mērķiem:

(a) lai nodrošinātu Jūs/Jūsu darba devēju ar pieprasītajiem produktiem vai pakalpojumiem;

(b) lai atbildētu uz Jūsu/Jūsu darba devēja ziņojumiem un ziņām mums;

(c) lai nodrošinātu Jūs/Jūsu darba devēju ar reklāmas un mārketinga materiāliem par mūsu produktiem un pakalpojumiem, par kuriem mūsuprāt Jūs/Jūsu darba devējs varētu būt ieinteresēts;

(d) lai pārvaldītu, attīstītu un uzlabotu mūsu produktu klāstu, pakalpojumus, krājumus, informācijas tehnoloģiju sistēmas un tīmekļa vietnes;

(e) lai uzraudzītu un novērtētu atbilstību tiesību aktiem un mūsu politikai un standartiem;

(f) lai izpildītu mūsu tiesiskās un reglamentējošās saistības un pienākumus visā pasaulē, ieskaitot pārskatu sniegšanu un/vai revīziju valsts un starptautiskajās regulatīvajās iestādēs;

(g) lai veiktu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas, finanšu un kredītu pārbaužu, krāpšanas un noziedzības novēršanu un atklāšanu;

(h) administratīviem mērķiem saistībā ar drošību un piekļuvi mūsu sistēmām, telpām, platformām, tīmekļa vietnēm un lietojumprogrammām;

(i) lai izpildītu tiesas rīkojumus un īstenotu un/vai aizstāvētu mūsu likumīgās tiesības;

(j) jebkuriem citiem likumīgiem uzņēmējdarbības mērķiem; un

(k) kā citādi atļauts vai nepieciešams visiem piemērojamiem likumiem vai noteikumiem.

6. PERSONAS DATU STARPTAUTISKIE PĀRSŪTĪJUMI

Jūsu personas dati var tikt pārsūtīti uz (ieskaitot piekļuvi vai uzglabāšanu) valsti vai teritoriju ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas („EEZ”), tostarp valstīm, kuru tiesību akti var nenodrošināt tādu pašu personas datu aizsardzības līmeni kā ES. Jo īpaši mēs varam koplietot Jūsu personas datus ar mūsu grupas uzņēmumiem ārpus ES, tostarp Krieviju. Mēs nodrošināsim, ka visi šādi starptautiski pārsūtījumi tiek veikti saskaņā ar attiecīgiem vai piemērotiem drošības pasākumiem, kā to pieprasa VDAR.

7. KAD MĒS VARAM IZPAUST JŪSU PERSONAS DATUS

Mēs nepārdodam, neizīrējam vai netirgojam Jūsu personas datus un nedarīsim to arī turpmāk. Jūsu personas datus mēs atklāsim tikai šādiem adresātiem:

(a) mūsu grupas uzņēmumiem;

(b) trešajām personām, kas apstrādā Jūsu personas datus mūsu vārdā (piemēram, mūsu sistēmu nodrošinātājiem, tostarp mākoņa nodrošinātājiem);

(c) trešajām personām, kas apstrādā Jūsu personas datus savā vārdā, bet sniedzot Jums vai Jūsu darba devējam pakalpojumus mūsu vārdā (piemēram, mūsu piegādātāji);

(d) uzņēmumiem, kas sniedz pakalpojumus naudas atmazgāšanas pārbaudēm, kredītriska samazināšanai, un citiem krāpšanas un noziedzības novēršanas mērķiem un uzņēmumiem, kas sniedz līdzīgus pakalpojumus, piemēram, finanšu iestādēm, kredītreitingu aģentūrām un regulatīvām iestādēm, ar kurām šāda informācija ir koplietota;

(e) jebkurai trešajai personai, kurai mēs piešķiram vai atjaunojam jebkuras mūsu tiesības vai pienākumi;

(f) jebkuram potenciālajam pircējam gadījumā, ja mēs pārdodam kādu mūsu uzņēmuma vai aktīvu daļu; un

(g) jebkurai valdībai, regulatīvai iestādei, izpildes vai apmaiņas iestādei vai tiesai, ja mums to pieprasa piemērojamie tiesību akti vai regulas, vai pēc to pieprasījuma.

8. KĀ MĒS AIZSARGĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS

Mēs apņemamies aizsargāt Jūsu personas datus un īstenosim un nodrošināsim atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu drošības līmeni, kas ir atbilstošs personas datu aizsardzībai no nejaušas vai nesankcionētas iznīcināšanas, nozaudēšanas, pārveidošanas, izpaušanas vai piekļuves.

9. JŪS TIESĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PERSONAS DATIEM, KURUS APKOPOJAM

9.1 Ja jūs vēlaties:

(a) atjaunināt, pārveidot vai dzēst Jūsu personas datus vai iegūt savu personas datu kopiju, kurus mēs glabājam;

vai

(b) ierobežot vai apturēt mūs no mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu izmantošanu, Jūs to varat pieprasīt, sazinoties ar mums, kā noteikts zemāk 12. punktā.

9.2 Jebkurā no iepriekš minētajām situācijām, mēs varam pieprasīt, lai Jūs pierādāt savu identitāti, iesniedzot mums derīgu identifikācijas līdzekļu kopiju, lai mēs varētu ievērot un izpildīt mūsu drošības pienākumus un lai novērstu nesankcionēta datu izpaušanu.

10. CIK ILGI MĒS UZGLABĀSIM JŪSU PERSONAS DATUS
Mēs uzglabāsim Jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu mērķi, kādam tie tika apkopoti vai lai ievērotu tiesiskās, normatīvās vai iekšpolitikas prasības.

11. KĀ MĒS ATJAUNINĀM VAI MAINĀM ŠO PAZIŅOJUMU PAR GODĪGU APSTRĀDI

Mēs varam mainīt vai atjaunināt šī Paziņojuma daļas, lai saglabātu mūsu atbilstību piemērojamiem tiesību aktiem un noteikumiem vai būtu atbilstoši mūsu iekšējo darbību atjauninājumiem. Mēs to darīsim, atjauninot šo Paziņojumu un padarot to pieejamu Jums. Jūs netiksiet tieši informēti par šādām izmaiņām. Tāpēc, lūdzu, pārliecinieties, ka Jūs regulāri pārbaudāt šo paziņojumu mūsu uzņēmuma tīmekļa vietnē vangenechten.com, lai Jūs būtu pilnībā informēti par visām izmaiņām un atjauninājumiem.

12. KĀ JŪS VARAT AR MUMS SAZINĀTIES

Ja Jums ir kādi jautājumi par šī Paziņojuma saturu vai Jūsu personas datiem, vai vēlaties iesniegt pieprasījumu saistībā ar Jūsu personas datiem, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot tālāk norādīto informāciju:

E-pasts: gdpr@vangenechten.com
Pasta adrese: Data Protection Compliance Manager

Van Genechten Packaging
Raadsherenstraat 2
2300 Turnhout – Belgium.

Tālr. Nr: +32 14 403 640

 

 

Mēs izmantojam sīkfailus, lai sniegtu Jums vislabāko tīmekļa vietnes pieredzi.

Turpinot izmantot mūsu tīmekļa vietni, jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai. Uzziniet vairāk par mūsu sīkfailu un konfidencialitātes politiku šeit.

X