COOKIEBELEID

Wat zijn cookies? Om ervoor te zorgen dat onze website naar behoren werkt, plaatsen wij kleine gegevensbestanden, zogenaamde cookies, op uw apparaat. Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw computer of mobiel apparaat opslaat wanneer u de website bezoekt. Een cookie kan u niet persoonlijk identificeren, enkel de webbrowser die op uw computer geïnstalleerd is en de webbrowser die u gebruikt wanneer u de webpagina bezoekt. Het laat de website toe om statistieken bij te houden over bezoeken aan de website, de meest bezochte pagina's, algemene informatie over de bezoekers van de website, enz. (dit is geen specifieke informatie die u persoonlijk kan identificeren). Cookies bevatten geen virussen en kunnen geen informatie die op uw computer opgeslagen is vernietigen. De cookies worden gedurende zes maanden op uw computer opgeslagen en dan gewist.

PRIVACY- EN GEGEVENSBELEID

Bij Van Genechten Packaging hechten wij veel belang aan de beveiliging, de veiligheid, het verantwoorde gebruik en de verantwoorde verwerking van persoonsgegevens van onze klanten, leveranciers, partners en werknemers.

Hiervoor streven wij naar een permanente verbetering van zowel onze IT-beveiliging als de processen die deel uitmaken van de invoer, de verwerking en de bescherming van alle persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben.

We engageren ons ervoor dat persoonsgegevens waarmee Van Genechten Packaging omgaat:

Op een rechtmatige, billijke en transparante manier verwerkt zullen worden - Elke verwerking van persoonsgegevens zal rechtmatig en billijk zijn. Het zal transparant zijn voor natuurlijke personen dat persoonsgegevens die op hen betrekking hebben verzameld, gebruikt, geraadpleegd of op een andere manier verwerkt worden en in welke mate de persoonsgegevens verwerkt (zullen) worden.

Verzameld zullen worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden - De verzameling van persoonsgegevens zal duidelijk zijn voor de natuurlijke personen, en het gebruik ervan zal uitdrukkelijk omschreven zijn en stroken met het vooraf meegedeelde doel.

Adequaat, relevant en beperkt zijn - De persoonsgegevens zullen adequaat, relevant en beperkt in volume en tijd zijn ten opzichte van wat nodig is voor de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden.

Nauwkeurig en actueel zijn - Alle redelijke stappen zullen ondernomen worden om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens actueel gehouden worden en dat persoonsgegevens, die onjuist zijn met betrekking tot het doel waarvoor ze verwerkt worden, gewist of gecorrigeerd worden.

Veilig en zeker bewaard worden - Ze worden verwerkt op een manier die de gepaste beveiliging van de persoonsgegevens verzekert, met inbegrip van bescherming tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Als u nadere informatie zoekt over de manier waarop wij uw gegevens als klant, leverancier of andere zakenpartner van het bedrijf verwerken, vragen wij u om onze GDPR Fair Processing Notice (verklaring inzake de billijke verwerking) te raadplegen.

 

 

Wij maken gebruik van cookies om u de beste website-ervaring te bieden.

Door onze website te blijven gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies. Kom hier meer te weten over ons cookie- en privacybeleid.

X