Zarządzanie ryzykiem produktu i procesu

Zapewniamy zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów poprzez stosowanie najwyższych standardów branżowych w celu zapobiegania przedostawaniu się do produktów wszelkich rodzajów zanieczyszczeń, w oparciu o:

  • szczegółowo opracowane i stosowane standardy zakładowe
  • Ocenę Ryzyka Procesu, na podstawie analizy FMEA
  • Ocenę Ryzyka Produktu przeprowadzaną wraz z Klientem