Zdrowie i bezpieczeństwo przede wszystkim

Kierownictwo VGP wspiera programy zapobiegania szkodom mienia i osobowym. By to osiągnąć, spełniamy i respektujemy wszelkie wymogi prawne i dążymy do utrzymania najwyższych standardów bezpieczeństwa. Ryzyko pożaru, szkód materialnych, obrażeń ciała, chorób zawodowych i strat spowodowanych działalnością przestępczą jest zredukowane do minimum.